Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

Farfalla
6683 0fb1
Reposted fromzaduzomysli zaduzomysli
Farfalla
Kiedyś nauczysz się dostrzegać subtelną różnicę między trzymaniem się za ręce, a połączeniem dusz. I dowiesz się, że miłość to nie tylko pożądanie, a przebywanie w czyimś towarzystwie nie oznacza bezpieczeństwa. I zaczniesz zdawać sobie sprawę, że pocałunki nie są przypieczętowaniem umowy na całe życie, a prezenty nie są obietnicami.
A potem zaczniesz akceptować swoje porażki i znosić je z podniesioną głową, otwartymi oczami i wdziękiem osoby dorosłej, a nie żalem i gniewem dziecka.
— — Veronica A.Shoffstall, "Kiedyś"
Reposted fromofheart ofheart

December 16 2012

1189 90e6 500

marcomazzoni:

“The Weaselwheel” 2012, colored pencils and ink on moleskine paper, cm 26x21

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu
Farfalla
1187 9b81
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Farfalla
1191 1e9f 500
Lost In Translation
Reposted fromcorazblizej corazblizej
Farfalla
1193 e5d6
Reposted fromuszkowo uszkowo

December 15 2012

Farfalla
1272 ba1f
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
Farfalla
1405 e5b7
Reposted fromimm imm
Farfalla
Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromunforgiving unforgiving

November 18 2012

Farfalla
1105 1ef8
DEFTO

November 15 2012

Farfalla
by head like an orange (http://headlikeanorange.tumblr.com)
Reposted fromjulia julia

November 13 2012

Farfalla
5811 0b5a
Reposted fromairenaaa airenaaa
Farfalla
He’s alone in his house out there,
far,  far away,
he sleeps with his eyes open.

He was so sad last night,
in this house out there
he took my hand
and whispered.
— Sóley, I'll drown
Reposted frommissyseepy missyseepy
Farfalla
6060 66ae
Reposted fromBlackForestCowboy BlackForestCowboy
Farfalla
– Puchatku?
– Tak Prosiaczku?
– Nic, tylko chciałem się upewnić, że jesteś.
— Kubuś Puchatek.
Farfalla
Farfalla
6882 2f2c
Reposted fromwerandaa werandaa
Farfalla
6935 cc57 500
Reposted fromRowena Rowena
Farfalla
6962 32a6 500
Reposted frommorsik morsik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl